Konrad Wojciechowski, mr makowski – oraz fragmenty tekstów, spisanych przez Grzegorza K. Witkowskiego. Dość złożony Album, czas jakiś temu wyszedł, nie bez wstrząsów. Nieco zmarnowany reklamowo, cóż.
mr m.