low-res-Marek-Nowak-800pxl-PFL-proj-mr-mak

Przeciw oświeceniu. Saint-Martin w walce o sacrum
Marek Nowak
Instytut Filozofii UW, 2013,
ISBN 9788387963699