Tomasz A. Puczyłowski, „Argument z implikatury konwersacyjnej w polemikach filozoficznych”, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2014 r.(patrz też: PFL)