„Język i gra. Rozrachunki z Wittgensteinem” Pod redakcją Jakuba Kloca-Konkołowicza i Adama Lipszyca. Wyd. Uniwersytet Warszawski / Wydział Filozofii i Socjologii; Warszawa 2014(patrz też: PFL)