…i inne. Galeria, może kiedyś. Na razie kilka zdjęć. mr m.

1974: tzw. Góry, droga z Kazimierza Dolnego do Bochotnicy (aparat Smiena)
pałac w Okuniewie, stan z roku 1979:
…ruiny pałacu rodziny Łubieńskich z I połowy XIX w. Dwukondygnacjowa budowla na planie prostokąta posiadała trójboczny ryzalit od strony ogrodowej oraz nieznaczny ryzalit od frontu zwieńczony trójkątnym szczytem. Budowlę krył czterospadowy dach. Od lat 70. XX w. w stanie pogłębiającej się ruiny.