„Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu” – nowa książka wydawnictwa pf-l, tom tekstów (pokonferencyjnych).
mr m.
zob. też: Stanisław Gromadzki