Wokół Fiodora Dostojewskiego. Almanach myśli rosyjskiej” (t. 6), pod red. Janusza Dobieszewskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Warszawa (2017). Nowa książka wydawnictwa pf-l. A okładka ze zdjęć.
mr m.

ps.

  SPIS TREŚCI
  Słowo wstępne (J. Dobieszewski)
  ARTYKUŁY
  Janusz Dobieszewski, Raskolnikow i inni. Kilka filozoficznych refleksji o bohaterach Dostojewskiego
  Karolina Rychter, Piekło pragnienia metafizycznego. Notatki z podziemia Fiodora Dostojewskiego w interpretacji René Girarda
  Leszek Augustyn, Similitudo dei a simia dei. Mimetyczny klucz do Dostojewskiego – propozycja René Girarda
  Igor Jewłampijew, Osoba jako absolut: metafizyka Dostojewskiego (przeł. M. Kozak)
  Igor Jewłampijew, Poemat o Wielkim Inkwizytorze w kontekście filozoficznego światopoglądu Fiodora Dostojewskiego (przeł. J. Skrońska)
  Sergiej Chorużyj, Bracia Karamazow z perspektywy antropologii hezychastycznej (przeł. Ł. Leonkiewicz)
  PRZEKŁADY
  Nikołaj Bierdiajew, Stawrogin (przeł. M. Kozak)
  Fiodor Stiepun, Światopogląd Dostojewskiego (przeł. A. Jamankarayev)
  Lew Zander, Tajemnica dobra. Problem dobra w twórczości Dostojewskiego (przeł. D. Jewdokimow)