Głównie angielski, do tego w wolnym dostępie PF-L nr 2 (47): „Writing History – Shaping History of (Not Only Polish) Literary Studies”, wstęp, wybór i opracowanie Danuta Ulicka.