interesujący dla mnie, gdyż okładka kwartalnika, dość złożony montaż z dwóch chyba zdjęć, powstała w całości z obrazów z telefonu: tu akurat iphone. inne czasy.
mr m.