Z wyjazdu do ZSRR zostało mi nieco zdjęć, różnych. Czasem się przydają. Oto okładka do wydawnictwa z czas jakiś robionej serii. Kłopot, jaki mam z tymi okładkami jest taki, że estetyka, którą nazywam „rosyjską” (cokolwiek to znaczy) – jest jednak nieco inna, niż ta, która jest mi bliższa (cokolwiek to znaczy). Ale staram się pogodzić ogień z wodą… Tak, żebym i ja był – jakoś – zadowolony (choć nie lubię…); ale też i żeby to nie odbiegało od tej estetyki, tak, jak ją rozumiem i wyczuwam.
Może.

A zdjęcie w tle: z połowy lat 70. Moskwa oczywiście.
mr m.
mr m.

    Познание и религия. Эпистемология религиозного опыта в русской и еврейской философской мысли ХХ века, red. Януш Добешевский, Станислав Краевский, Якуб Мах, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2018, 248 s.

    Wiedza i religia. Epistemologii religijnego doświadczenia w rosyjskiej i żydowskiej filozofii xx wieku, red. Janusz Dobeševskij, Stanisław Kraevskij, Jakub Mach, Wydział filozofii i socjologii UW, Warszawa 2018, 248 s.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово

Отправные точки, общие принципы
Януш Добешевский, Религиозный опыт – у истоков проблематики
Станислав Краевский, Существует ли межрелигиозный опыт?
Якуб Мах, Oт философии религии к эпистемологии
Григорий Гутнер, Удивление, благоговение и научное познание
Ирина Иванова, Дифференциация sacra doctrina по признаку рациональности
Татьяна Шаповалова, Ветхозаветная и новозаветная телесная метафора как источник по библейской антропологии

В русском кругу
Сергей Астапов, Методология исследования религиозных верований: русская религиозная философия vs современная эпистемология
Надежда Коренева, Концепт религиозного опыта в русской философии начала XX века
Игорь Евлампиев, Мистический опыт как основа познания в русской философии всеединства (Вл. Соловьев, С. Франк)
Виктория Головей, Концептуализация религиозного опыта в философии Семена Франка
Наталья Ваганова, Мистагогия или эпистемология? Концепция живой религии в творчестве о. Павла Флоренского
Елена Борисова-Юрковская, Реконструкция моделей обращения в религиозном опыте Андрея Белого: metanoia и epistrophe

В еврейском кругу
Владимир Белов, Философия религии Германа Когена и ее оценка российско-еврейскими мыслителями
Илья Дворкин, Математический путь к литургии. Религия и математика в философии Франца Розенцвейга
(St. Gromadzki)