…czyli książka Krzysztofa Łapińskiego, publikacja Wydziału Filozofii i Socjologii; autor jest jednocześnie twórcą nowego przekładu dzieła Marka Aureliusza.
Projekt mój, lecz wykorzystałem też fragment zdjęcia Krzysztofa, popiersie cesarza.
mr m.