Przegląd filozoficzno-literacki” nr 3/2018.

Spis treści:
Marta Kopij-Weiß – Czym był romantyzm jenajski? (s. 9-23)
KLASYKA
Marta Kopij-Weiß – Lucynda Friedricha Schlegla – kilka słów wprowadzenia (s. 25-28)
Friedrich Schlegel – Lucynda (fragmenty) (przeł. E. Walerich-Szymani, M. Kopij-Weiß) (s. 29-34)
ROZPRAWY
Karl Heinz Bohrer – Krytyka romantyzmu (przeł. N. Żarska) (s. 35-44)
Karol Sauerland – Starożytność i nowoczesność. Na kanwie debaty niemieckiej w połowie lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku (s. 45-61)
Monika Tokarzewska – „Moralna astronomia”. Novalis i metaforyka „przewrotu kopernikańskiego” (s. 63-84)
Michał Kuziak – Novalis – Wordsworth: podmiot i zmysły (s. 85-101)
Tomasz Małyszek – Cudowne doświadczenie bólu u Friedricha Schlegla i Novalisa (s. 103-110)
Janusz Ostrowski – Jenajski Hegel. Od polityki substancji do substancji polityki (s. 111-130)
Marek Woszczek – Przyrodo-Podmiot. Autonomia i produktywne moce przyrody u Schellinga (s. 131-157)
Aleksandra Domagała – Schleiermacher i filozofia dialogu (s. 159-172)
Joanna Smereka – Henrich Steffens – przybysz ze Skandynawii u jenajskich „wizjonerów” (s. 173-184)
Ulrich Gaier – Braki wyobraźni jako obiekt satyry (przeł. E. Walerich-Szymani) (s. 185-199)
Ralph-Rainer Wuthenow – Jean Paul w epoce restauracji (przeł. M. Kopij-Weiß) (s. 201-210)
Ewa Walerich-Szymani – Hölderlin – dzieciństwo jako doświadczenie kryzysu (s. 211-235)
Marta Kopij-Weiß – Kulisy polsko-niemieckiego transferu romantycznego (s. 237-250)
Paweł Pieniążek – Miłość, śmierć, nicość. Wątki romantyczne w Nietzschego krytyce dekadencji (s. 251-284)
Natalia Żarska – Recepcja romantyzmu w poetyce realizmu magicznego Ernsta Jüngera (s. 285-293)
Krzysztof Żarski – Ernst Jünger i tradycja salonów romantycznych (s. 295-306)
TWÓRCZOŚĆ
Stanisław Gromadzki – Ułomki (s. 307-335)
Jacek Ruszczyński – Naga Prawda (s. 337-340)
FORUM PHILOSOPHICUM
Wojciech Wrotkowski – Jakiej filozofii warto być wiernym, zwłaszcza w sofistopolis? Prolegomena do książki Seweryna Blandziego Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona (s. 341-365)
Jan Molina – Od polskiego piekiełka do apokalipsy. Spory wokół idei „zdrady klerków” w polskim dyskursie intelektualnym w latach 1927-1945 (s. 367-387)
Szymon Wróbel – Bóg albo idolatria. Od Benedykta Spinozy do Leszka Kołakowskiego (s. 389-420)