…a dokładniej mercedes do wożenia paczek. Wieczór po koncercie grupy KRZAK i innych (m. in. Leszek Dranicki solo), koncercie (1982) sygnowanym logiem spółki kilku (na początku nawet chyba -nastu) kolegów: PST. Ryszard Tyl, Marcin Jacobson… Się działo.
A teraz tylko ten autobus, też i dlatego, że dziś rocznica urodzin Ryszarda „Skiby” Skibińskiego. Ale na zdjęciach widać i innych, których pamiętamy: ot, Andrzej „Karakuł” Nowicki choćby, głównie znany z Perfectu ale przecież grywał z wieloma… Zjedn. Siły Natury Mech choćby; i tak dalej.
Jak wszystko – tak i to wartoby opisać, ale kto, kiedy – i dla kogo? Ech…
mr m.