A dokładniej „Historia i prawo naturalne w filozofii Hegla. O genezie powrotu nowoczesności do praxis Arystotelesa”, książka wydana przez Stanisława Gromadzkiego. (W tle projektu: świeżo ścięte drzewa – pnie z lasów oliwskich, widać jeszcze żywicę.)
mr m.