…czyli bardzo interesująca, nowa składanka – nie lubię tego słowa – wytwórni „Manufaktura Legenda”. Ma nr 1, choć to w katalogu bodaj 23 płyta. Projekt (na razie) wyłącznie do sieci, bez druku papierowego; a i tak trzeba było kwiaty żywe fotografować, nie wszystko jeszcze cyfrowe :–)
mr m.