Książka (2020) – ułożyłem (+ zaprojektowałem, złożyłem i wydałem; no: z pomocą pana drukarza, ale resztę – sam :-). Więcej info – tam.
mr m.