Fajny band, daliśmy (1987) im (w imieniu „MM”) jakąś nagrodę, na pewno plakat + rozmowę w środku, może też jakąś kasę? Nie pamiętam… Niewiele pomogło.
mr m.