Duet: czyli Irek Dudek + Jan „Jana” Janowski, tu w Poznaniu, to tzw. VI Festiwal Kultury Studentów PRL (1978); o której to imprezie więcej – w książce. W głębi: Jan Wołek.
mr m.