Miles Davis

najfajniejsze zdjęcia: w Berlinie, na Jazzfest (1983). ale trochę ze Sztokholmu – koncert w lunaparku (1987); drukowane w „Magazynie Muzycznym” (niestety oryginalne diapozytywy zniszczono lub zgubiono w drukarni na Miedzianej).
mr m.