Alek Korecki

długo opowiadać: świetny facet, znakomity muzyk…
zob. też Pick Up, Young Power – i inne liczne składy…
zob. też: JnO.
mr m.