Alek Korecki

długo opowiadać: świetny facet, znakomity muzyk.
zob. też Pick Up, Young Power – i inne liczne składy (np. frapujący Duet 46). zob. też: JnO.
mr m.