…oraz Onomatopeja. Ciekawe opowieści, dźwięki wyszły niedawno na płycie (CD) — wyd. Trzecia Fala (tam też ze dwa moje zdjęcia chyba).
Zob. też Diafora.
mr m.