dla pewnego ułatwienia podzieliłem Listę na dwie, mocno umowne części: w pierwszej znajdujemy ludzi, grupy, nazwy czy zdarzenia… związane z muzyką; w drugiej – projekty, inicjatywy czy inne akcje, niekiedy też około-muzyczne.
mr m.