logo, pierwsza makieta, znaczki reklamowe (jeden znaczek i cały arkusz projektów na – niżej).
naczelnym był Kuba Wojewódzki. no comments.
chciałem powtórzyć NON STOP-owy fanzin. inne możliwości już mieliśmy: pierwsze komputery. ale czasy były też już inne.
nadchodzili nowi idole: boyzbandy, girlsbandy – i bezduszni, cyniczni producenci.
poszedłem sobie…
mr m.

u-Aktualnienie:
jest (2017) spory tekst o „Brumie”, ale nie do końca dokładny jednak.

Punkowe treści zapakowano w adekwatną punkową formę – skład miał anarchiczny charakter, a redakcję i korektę nazwałbym permisywnymi – więc mogło się wydawać, że pismo przygotowano pod namiotem. Oczywiście, jako że prowizorka zazwyczaj okazuje się niezwykle trwała, „Brum” już do końca miał ten anarchiczno-efemeryczny charakter, mimo że zmieniał się niemal z numeru na numer. Pewne kwestie pozostawały jednak niezmienne, na przykład skład redakcyjny.
(…)
…a stara radiowa gwardia, przede wszystkim Tomasz Żąda i Piotr Klatt, zawinęła się z redakcji.

m.