Dość… efemeryczna. Ale same gwiazdy: Bogdan Kowalewski, Andrzej Nowak, Jacek „Perkoz” Perkowski, Jarek Szlagowski – to nie mogło trwać wiecznie.
mr m.