Janusz Muniak



w 2016 poproszony zostałem – co jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem, bo przecież jestem ludzkością napływową tu – o napisanie tekstu o JM do folderu festiwalu „jazz jantar”. i napisałem, nieskromny. jak go znajdę to dam tu.
mr m.

2 thoughts on “Janusz Muniak

Comments are closed.