Jerzy Piotrowski

wiele zdjęć, z różnych składów.
mr m.