kilka zdjęć, z koncertu (1978), z konferencji prasowej – i z kulis…
mr m.