Włodzimierz Kiniorski

trochę zdjęć, głównie jednak – dookoła Young Power. w Sztokholmie, na promie ze szwecji (1987) powrót po koncercie oraz na imprezie „Muzyczny Atak” (czy to nawet po angielsku się nazywało).
ale jest tych zdjęć więcej…
mr m.