Wanda Kwietniewska – osoba urocza. A zdjęcia: na moście Poniatowskiego, w nocy (ten kolor), żadnego oszukiwania w photoshopie… I nieco innych, kiedyś dodam.
mr m.