jeden koncert w Remoncie: znakomity! ale najlepsze zdjęcie zachowało się tylko na wydruku z Non Stopu niestety…
mr m.