Ścierańscy Surzyn Trio

kilka zdjęć + kilka projektów. świetna kapela, zwłaszcza na koncertach, pamiętamy.
mr m.