Milo Kurtis

długoby opowiadać. tu: w Stodole, 1988 r.
[mrm]