Zbigniew Namysłowski

zdjęcia dla mies. JAZZ (1980)
mr m.