Archie Sheep

tu: Jazz Jamboree 1985, mam jeszcze z berlina cośtam…
mr m.