Laura a Její Tygři

z (d.) Czechosłowacji. „Poza Kontrolą” 1987.
[mrm]