kilka zdjęć z nagrywania muzyki do „Golema” Piotra Szulkina, sporo – później…
mr m.