koniec lat 70. jakaś rozmowa (Wiesław Królikowski dla „Nowego Medyka”) z ryzykiem, że nie puszczą, Pani była wtedy na indeksie (nieco)… ale puścili: gazetka dla studentów.
mr m.