• mr makowski • (d. pracownia 52) •
To jest galeria moich zdjęć, projektów i innych prac: dawna galeria usunięta… i jakby co: oto mail. Dla pewnego ułatwienia podzieliłem listę-menu na dwie, mocno umowne części: w pierwszej znajdujemy ludzi, grupy, nazwy czy zdarzenia… związane z muzyką; w drugiej – projekty, inicjatywy, inne akcje, niekiedy też około-muzyczne.
mr m.