ZOO (grupa)

efemeryczny pomysł Nicole, Daniela Wnuka – i chyba też Igora (Ihora Ciszkewycza – amerykanina). jeden koncert w Dziekance; a właściwie: wielkie party – w duchu londyńskiego punka. artyści, elita… i żadnych dalszych konsekwencji.
zob. też: re-repassage.
[mrm]


One thought on “ZOO (grupa)

Comments are closed.