kilka – jednak prywatnych – zdjęć z lat 70. zob. też Magda Holland
mr m.