Piotr Bratkowski

Piotr: wiadomo, autorytet. no i młodszy kolega z żoliborza…
tu na zdjęciu z 1982 r. lubię je bardzo.
mr m.