malarz i nasz kolega. tu: 1981 rok, mieszkanie, ul. międzynarodowa.
zob. też: „przyjaciele
mr m.