Milena Z. Fisher „Nietzsche w USA”; lato 2010 r.
4 kolory pantone, dla lepszego efektu „popowego”. widoczna IV i I strona okładki, grzbiet oraz tzw. skrzydelka z prawej i lewej. Wyd. 2010; Uniwersytet Warszawski – Wydział Filozofii i Socjologii – a nieoceniony tu był, jak zawsze Stanisław Gromadzki
mr m.

zob. też: Milena Z. Fisher „Zarathustra in Disneyland – How Postmodernism Poisoned the Well