Kilka zdjęć, w tym: z Remontu, z pocz. lat 80. – oraz już z XXI wieku, dolne z lewej: nieistniejący już squat „Elba” (pierwszy).
mr m.