z gazet różnych.
1.
magazyn muzyczny” nr 10/1987 – nr z jarocinem, róbrege i poza kontrolą