Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

dla SGH – który, projektowo – wyrósł z rocznika.