oraz Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. projekt, reszta…