pół etatu. najpierw. zdjęcia, teksty… później (w stanie wojennym) przerobiony na „Magazyn Muzyczny” tam też, jeszcze w mies. „JAZZ”, przeżyłem tzw. weryfikację dziennikarską…
a w obrazkach: Tomasz Stańko (1978 lub 79); póżniej wydany (też) w książce Rafała… oraz: Krzysztof Sadowski (w miesięczniku był chyba poziomy); w 2015 – kilka (+ moich) jego zdjęć z tamtego okresu w książeczce do płyty Wyd. GAD Records
zob. też np. ciekawe duety Alber | Strobel, Bednarek | Zgraja, też Andrzej Przybielski i Władysław Jagiełło czy portrety innych tu: Helmut Nadolski, Zbigniew Namysłowski
też kilkanaście takich, których jeszcze brakuje: Marianna Wróblewska, Włodzimierz Nahorny…
mr m.