Jerozolimska Orkiestra Symfoniczna

• znak-ilustracja oraz folder do jedynego wtedy koncertu w Polsce
• katalog; oraz cudze (sponsorów) materiały informacyjne w nietypowej teczce której introligator nie chciał sklejać – choć sam wymyślił. kleiliśmy sami, z pomocą zaprzyjaźnionych rodzin. i udało się.
[mrm]