• znak-ilustracja oraz folder do jedynego wtedy koncertu w Polsce
• katalog; oraz cudze (sponsorów) materiały informacyjne w nietypowej teczce której introligator nie chciał sklejać – choć sam wymyślił. kleiliśmy sami, z pomocą zaprzyjaźnionych rodzin. i udało się.
ach, i to, co widać na ilustracji – toi był tzw. suchy tłok (druk reliefowy), wyciskany na papierze teczki. (a więc niedokładności, detale… trochę ginęły; tu je widać (za) wyraźnie jednak.
mr m.