jakieś zdjęcia jeszcze z lat 1979-80; też – projekty okładek cd „Kasa Chorych – Live”, „blues córek naszych” – zob. też krzak; oraz skibiński-winder; Marcin Jacobson
mr m.